نمایشگاه ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان ازتاریخ ۲۴تا۲۸اردیبهشت برگزارمیشود
 نمایشگاه ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان از تاریخ ۲۴تا۲۸اردیبهشت برگزار میشود.
 دومین نمایشگاه جهیزیه ٬ملزومات عروس و پیوند ایرانیان ٬همزمان با نمایشگاه سوغات ٬کادو وهدایا در نمایشگاه بین المللی کرمانشاه برگزار میگردد
 نمایشگاه جهیزیه ملزومات عروس وپیوند ایرانیان همزمان بانمایشگاه سوغات کادو وهدایا در نمایشگاه بین المللی کرمانشاه برگزار میگردد
 نمایشگاه حمایت از کالا وصنعت ایرانی
 نمایشگاه حمایت از کالا و صنعت ایرانی از تاریخ ۱۱لغایت ۱۴اردیبهشت ماه در نمایشگاه بین المللی کرمانشاه برگزار میگردد
 رهبر انقلاب ٬درپیام نوروزی سال ۹۷امسال را سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کرد.
 رهبر انقلاب ٬درپیام نوروزی سال ۹۷امسال را سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کرد.

در حال بروز رسانی.

لطفا صبر کنید در حال بروز رسانی.

آمار نظرسنجی لینک مرتبطکلیه حقوق این پایگاه مربوط به نمایشگاه بین المللی کرمانشاه می باشد